خلاصه یافته های مطالعات واکسن کووایران برکت منتشر شد

به گزارش آرش بلاگ، خبرگزاری خبرنگاران- خلاصه یافته های مطالعات واکسن کووایران برکت، منطبق با گزارش های ارائه شده به سازمان غذا و دارو، منتشر شد.

خلاصه یافته های مطالعات واکسن کووایران برکت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری آرش بلاگ به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، بـا توجـه بـه اعطـای مجـوز مصـرف اضطـراری واکسـن کووایـران- برکـت از سـوی سـازمان غـذا و دارو و بـا توجـه بـه وجـود فاصلـه زمانـی ارائه گـزارش بـه رگولاتـوری تـا چـاپ مقالـه در یـک مجله علمـی، شـرکت شفا فارمد کوشش دارد تا جهـت اطلاع رسانی بهتـر، مجموعه گزارش هایی کوتاه از نتایج و یافته های مطالعـات بالینـی را بـه مـرور در اختیـار علاقه منـدان قـرار دهـد.

در ایـن رابطـه پـس از گـزارش یافتـه هـای Pre-clinical، شـفا فارمد دومیـن گزارش خود با عنـوان خلاصه یافتـه هـای مطالعـات انسـانی مرحله یـک و دو واکسن کووایران-برکـت را بـا جامعـه بـه اشتراک می گـذارد.

در ادامـه ایـن گـزارش، یافتـه هـای تکمیلـی مطالعـات نیـز به همـراه یافته هـای اولیه مرحله سـه در دسـترس قـرار خواهـد گرفـت. امیدواریـم کـه جامعـه علمـی از ایـن طریـق و تـا قبـل از انتشـار مقـالات علمـی بـا فراینـد پیشـرفت مطالعـات در فازهـای قبلـی مطالعـات واکسـن کووایـران بیشـتر آشـنا شـود.

منبع: خبرگزاری آریا

به "خلاصه یافته های مطالعات واکسن کووایران برکت منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خلاصه یافته های مطالعات واکسن کووایران برکت منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید